TUTKIMUS

Co4-Lab tutkimus

Hanke nojautuu kehittämistutkimuksen menetelmään, johon liittyy käytäntöjen kehittäminen kentällä toistuvien kokeilujen välityksellä. Tutkijat kokeilevat ja kehittävät toimivia tutkimus- ja keksimiskäytäntöjä yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kouluprojektien aikana tutkijat, opettajat ja oppilaat dokumentoivat opetustilanteita valokuvaten ja videoimalla. Tutkimuksen tukemiseksi oppilaat tallentavat ja dokumentoivat yhteistä suunnittelu- ja keksimisprosessiaan erilaisin digitaalisin välinein. Lisäksi suoritetaan alku- ja loppumittauksia osanottajien oppimisen, motivaation ja tietojen ja taitojen arvioimiseksi. Koulukokeiluja analysoidaan videoimalla oppilasryhmien ja luokan toimintaa ja analysoimalla niiden tuottamasta aineistosta muodostuvia prosessiaineistoja.

Osallistuminen Co4Lab-tutkimukseen

Co4Lab hankkeen pilottikouluina toimivat Koulumestarin koulu Espoosta, Viikin normaalikoulu, Arabian peruskoulu ja Aurinkolahden peruskoulu Helsingistä. Nämä koulut ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen kehittämiskokeiluun. Tavoitteena on liittää koulun pedagoginen kehittäminen ja tutkimustoiminta toisiinsa.

Co4Lab kokeilut ovat suhteellisen pitkäaikaisia, jotta ne tarjoavat tarpeeksi mahdollisuuksia ideoiden kehittelyyn ja kokeiluun useiden työskentelykierrosten välityksellä. Kouluprojektit kestävät yleensä vähintään kahden lukukauden ajan, mutta voivat olla lyhytaikaisempiakin kokeiluja.

Tutkimusaineistojen keruu on porrastettu ja ensimmäinen kehittämistutkimus alkaa helmikuun lopussa 2016.

Hanke on kiinnostunut yhteistyöstä peruskoulujen kanssa. Innostuitko? Ota yhteyttä hankkeen tutkijoihin.